Ochrana soukromí

Ochrana soukromí

Provozovatel e-shopu Kolmar s.r.o. na stránkách www.kolmar.cz IČO 08999112 DIČ CZ08999112 sídlo Wágnerova 1118/5b, 614 00 Brno  zpracovává osobní údaje poskytnuté Kupujícím za účelem plnění a dodatečného potvrzení Obchodních podmínek, za účelem zpracování elektronické objednávky, realizace dodávky, zúčtování plateb a nezbytné komunikaci mezi smluvními stranami po dobu vyžadovanou podle zvláštních právních předpisů.

1. Základní ustanovení

1.1. Správcem osobních údajů podle paragrafu 5 písm. o) Zákona č. 18/2018 O ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) je 

Kolmar s.r.o. 
se sídlem Wágnerova 1118/5b, 614 00 Brno
IČO 08999112 
DIČ CZ08999112 
(dále jen „Správce“);

1.2. Kontaktní údaje správce jsou:

e-mail: info@kolmar.cz,
tel.: 773 795 138;

1.3. Osobními údaji se rozumí všechny informace identifikující fyzickou nebo právnickou osobu.

2. Zdroje zpracovávaných osobních údajů

2.1. Správce zpracovává osobní údaje, které mu se souhlasem poskytl kupující a které správce získal na základě plnění Kupní smlouvy a zpracování elektronické objednávky v internetovém obchodě www.kolmar.cz;

2.2. Správce zpracovává jen identifikační a kontaktní údaje kupujícího nezbytné pro plnění Kupní smlouvy;

2.3. Správce zpracovává osobní údaje za účelem dodávky, zúčtování plateb a k nezbytné komunikaci mezi smluvními stranami po dobu vyžadovanou podle zvláštních právních předpisů. Osobní údaje nebudou zveřejňované a nebude docházet k přenosu do dalších zemí.

3. Účel zpracování osobních údajů

3.1 Správce zpracovává osobní údaje kupujícího z následujících důvodů:

 • Za účelem registrace na webové stránce www.kolmar.cz podle paragrafu 13 odst. 1 písm. a) Zákona č. 18/2018 O ochraně osobních údajů;

3.1.2. Za účelem vyřízení elektronické objednávky kupujícího (jméno, adresa, e-mail, telefonní číslo);
3.1.3. Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi kupujícím a Správcem;
3.1.4. Poskytnutí osobních údajů je nezbytným požadavkem pro plnění kupní smlouvy. Bez poskytnutí osobních údajů nelze smlouvu uzavřít.

4. Doba uchovávání osobních údajů

4.1. Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi kupujícím a Správcem a po dobu 3 let od ukončení smluvního vztahu;

4.2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů je Správce povinen údaje smazat.

5. Příjemci a zpracovatelé osobních údajů

5.1. Třetí stranou, která přijímá osobní údaje kupujícího, jsou subdodavatelé Správce. Služby těchto subdodavatelů bezpodmínečně souvisí s úspěšným plněním kupní smlouvy a elektronické objednávky mezi správcem a kupujícím.

5.2. Subdodavateli správce jsou:

 • Webnode AG (systém e-shopu);
 • Česká pošta, s.p. (doručovací služba);
 • Zásilkovna s.r.o. (doručovací služba);
 • Google Analytics (analýza webových stránek);
 • FIO banka a.s. (bankovní instituce)

6. Práva kupujícího

6.1 Podle podmínek stanovených v Zákoně má kupující právo:

 • Na přístup ke svým osobním údajům;
 • Na opravu osobních údajů;
 • Na vymazání osobních údajů;
 • Vznést námitku proti zpracování;
 • Na přenositelnost údajů;
 • Odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů písemně nebo elektronicky na e-mailové adrese: info@kolmar.cz;
 • Podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že došlo k porušení jeho práva na ochranu osobních údajů.

7. Zabezpečení osobních údajů

7.1. Správce prohlašuje, že přijal všechna vhodná technická a organizační opatření nutná k zabezpečení osobních údajů kupujícího;

7.2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť osobních údajů, zejména zabezpečení přístupu k počítači heslem, používání antivirového programu a pravidelnou údržbu počítačů.

7.3. Zásady používania súborov cookie (EÚ)

8. Závěrečná ustanovení

8.1. Odesláním elektronické objednávky na webové stránce www.kolmar.cz potvrzuje kupující, že byl obeznámený s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá;

8.2. S těmito pravidly souhlasí kupující zaškrtnutím políčka v objednávce;

8.3. Správce je oprávněný tato Pravidla kdykoliv změnit. Novou verzi Pravidel je povinný zveřejnit na své webové stránce.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem13.3.2020